Voorwaarden prive gegevens

Algemene Voorwaarden

Wij zouden de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt nooit verkopen, verhuren of anderszins beschikbaar maken van gegevens aan derden. Deze informatie verstaan wij onder uw naam, adres, telefoon / faxnummer en e-mailadres. Deze informatie zal niet worden gebruikt voor direct marketing of ongevraagde follow-up tenzij wij u vooraf hebben geïnformeerd over dit mogelijke gebruik en u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het indienen van deze informatie.

Met uw toestemming, zullen wij deze informatie gebruiken voor doeleinden als:
A. Het verzenden van papieren publicaties of andere correspondentie
B. Het verzenden van e-mail persberichten of kennisgeving
C. Het leveren van goederen of prijzen

Alleen door geautoriseerde medewerkers of onze agenten (die zijn overeengekomen om informatie veilig te waarborgen) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. We maken wel gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare statistische informatie (browser type, geografische locatie, leeftijd, geslacht) voor de optimalisatie van onze sites, als onderdeel van onze voortdurende interne evaluatieproces en in het algemeen voor meer informatie over de consumenten van onze producten te leren. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden.

 

Copyright Statement

Alle merken, auteursrechten, databankrechten en / of alle andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle tekst, afbeeldingen en ander materiaal in welke vorm dan ook op deze site, zijn eigendom van Shock Absorber UK Ltd of zijn opgenomen met de toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten. Dit betekent dat u materiaal te reproduceren op deze site uitsluitend is voor persoonlijk gebruik. Ongeoorloofd gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot, wijziging, distributie, kopiëren, verhuur, verhuren, is kredietverlening, de transmissie en uitzenden van materiaal op deze site is verboden. Materiaal van deze site mag niet worden verkocht of anderszins verspreid voor de winst.

Links naar andere sites

Links op deze site kan uw buiten de Shock Absorber website leiden, en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of de werking van deze sites, de links zijn te goeder trouw, en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen aan sites die wij koppelen.
Beperking van de aansprakelijkheid
Noch Shock Absorber, een van haar verbonden ondernemingen, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze site, is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte of bestraffende schade, kosten, verliezen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit uw toegang tot, of het gebruik van deze site. Alles op deze site wordt u aangeboden “ZOALS HET IS”. Noch Shock Absorber UK Ltd, noch een van haar verbonden vennootschappen garanderen de nauwkeurigheid van een van het materiaal op deze site of dat het past een bepaald doel. Bovendien moet Shock Absorber UK Ltd is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die deze kunnen infecteren, uw computerapparatuur of andere eigendommen, ten gevolge van uw gebruik van, de toegang tot, of downloaden van materiaal van deze site.
Hoewel redelijke zorg is besteed om ervoor te zorgen dat de gegevens op deze site correct zijn en dat de meningen eerlijk zijn en redelijk, wordt geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, gemaakt met betrekking tot de juistheid, volledigheid of juistheid van de informatie of gegeven adviezen. Shock Absorber UK Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele inaccurate informatie.

Cookies

1. Wat is een cookie?
Een cookie is een klein stuk tekst dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw pc, tenzij u deze verwijdert (of het verloopt). Het is niet een computerprogramma, en kan niet de gegevens beschadigen op uw pc.

2. Hoe weet ik wanneer ik heb ontvangen een cookie?
U kunt op de schakelaar ‘Alert voor het accepteren van cookies’ in uw browser kijken.

3. Moet ik overschakelen op de waarschuwing?
Het is aan u. Echter, in toenemende mate, zijn er sites die meer en meer gebruik maken van Cookies die verlopen wanneer u uw browser afsluit, maar het kan vermoeiend worden om zo telkens veel waarschuwingen te zien.

4. Wat zijn cookies voor?
Cookies hebben twee functies. De eerste is om ‘te behouden toestand van een aanvraag’. In principe betekent dit dat elke keer dat u terug komt op een site, begint u waar u was gebleven. Zo hoeft u alleen maar een keer te registreren op een site en deze gegevens niet nogmaals in te hoeven voeren. De tweede functie is om uw pad te volgen via de site.

5. Wat betekent dat?
Het bijhouden van uw pad kan helpen de site provider het optimaliseren van de site op basis van populaire paden of pagina’s. U kunt het gevoel krijgen dat deze kennis van gebruik is – de site provider kan het opzetten van een profiel van uw specifieke gewoonten – is een ongewenste inbreuk op uw privacy. Echter, zou u in gedachten moeten houden dat er geen persoonlijk identificeerbare gegevens worden verzameld.

6. Wat is het Schokbreker beleid?
We hebben nooit geven statistische gegevens aan derden.

7. Hoe verwijder ik cookies?
Nogmaals, het is aan u. Als u denkt dat Cookies een inbreuk zijn op uw privacy, kan u deze verwijderen. Echter, raden wij u aan ze niet te verwijderen. Dit is meestal storend bij het opnieuw aanmelden onze website en afnemen van snelheid en toegang tot nuttige informatie bij volgende bezoeken aan de site.

8. Kan Cookies worden gestolen uit mijn PC?
Nee, de informatie die is opgeslagen op uw PC zal alleen worden verzonden naar de server die ze stuurde in de eerste plaats.

9. Hoe verwijder ik cookies?
Gaat u naar de map Cookies, meestal aangeduid met ‘Cookies’ op uw harde schijf (C: \ windows \ cookies, bijvoorbeeld), selecteert u deze en verwijder ze op de normale manier.